Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist over het algemeen beleid dat moet uitgevoerd worden en is het hoogste beslissingsorgaan van het OCMW.

Het Decreet over het lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad de raad voor maatschappelijk welzijn vormen. De installatie van de gemeenteraadsleden houdt van rechtswege de installatie van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in. Daarnaast is de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De samenstelling en vergaderingen vindt u op de website van de Stad Eeklo

 

Aanvullende gegevens