Vast Bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW, het staat in voor het dagelijks bestuur van het OCMW en zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. De burgemeester is van rechtswege eveneens de voorzitter van het vast bureau en de schepenen maken van rechtswege de leden van het vast bureau uit.

De samenstelling en vergaderingen vindt u op de website van de Stad Eeklo

 

 

 

Aanvullende gegevens