Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is bevoegd voor de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.

Het BCSD vergadert in principe elke eerste en derde maandag van de maand. Het secretariaat wordt waargenomen door het hoofdmaatschappelijk werker van de sociale dienst. Het BCSD bestaat uit 8 leden en een voorzitter.

Leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst 

groepsfoto

 

CD&V+

2 zetels


 

 

Eglantina Bodurri
Eglantina
Bodurri

sofie vermeulenSofie
Vermeulen

 

Groen - Open VLD - SMS

4 zetels

 

 

 

 

 

smessaert 

Danny Smessaert

voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

 

 

 


 

 

buyck

Maria Christina
Buyck

 

Christiaan

Christiaan
De Schepper

Janick

Janick
Smessaert

 

waterschoot

Koen
Waterschoot

 

N-VA

2 zetels

 

 

 


 

rita gysels

Rita
Gysels

Filip Lecompte

Filip
Lecompte

 

Vlaams Belang

0 zetels    

 

 

Aanvullende gegevens