Historiek

Op 7 november 2003 werd het OCMW eigenaar van het vroegere scholencomplex Sint Theresia – Onze Lieve Vrouw Ten Doorn gelegen in de Zuidmoerstraat 136 en het aansluitende Gildehuis in de Kaaistraat 32 met de aanpalende woning Kaaistraat 34 te Eeklo. Het doel van deze aankoop is deze site geleidelijk aan om te vormen naar een heuse welzijnscampus voor Eeklo.

De site kreeg de naam "De Zuidkaai" en omvatte op het moment van aankoop naast o.a. een feestzaal, diverse lokalen gehuurd door wijkcentrum De Kring, de Woonwijzer, Inburgering Oost-Vlaanderen en diverse opleiding- en vergaderlokalen. De gezinswoning werd verhuurd.

Opening Welzijnscampus De Zuidkaai

Op 4 oktober organiseerde OCMW Eeklo de officiële inhuldiging van Welzijnscampus De Zuidkaai en dit in samenwerking met alle diensten die er gehuisvest zijn.

In de voormiddag werd na de academische zitting in aanwezigheid van Minister Steven Vanackere het kunstwerk ter herinnering aan 17 oktober -werelddag van verzet tegen extreme armoede- op het nieuw aangelegde binnenplein onthuld.

Vanaf 14u kon de Eeklose bevolking onder het nuttigen van een hapje en drankje uitgebreid kennismaken met het scala van dienstverleners die hun stek gevonden hebben op de Welzijnscampus De Zuidkaai: Sociaal Huis Eeklo, Wijkcentrum De Kring, CAW Visserij, vzw Werkwijzer, Huis van het Nederlands, Inburgering Oost-Vlaanderen, vzw Kompas, Strijkatelier van het Landelijk Dienstencoörperatief en de Buitenschoolse Kinderopvang Zuiderzon.

 

Aanvullende gegevens