Hulp aan vreemdelingen

OCMW Eeklo helpt asielzoekers en vreemdelingen met een tijdelijk statuut waar wij voor bevoegd zijn.

We geven hen onder meer informatie over:

  • verblijfsprocedures;
  • rechten en plichten binnen het sociale zekerheidsstelsel;
  • gezondheidszorg;
  • degelijke huisvesting;
  • begeleide terugkeer naar het land van herkomst;

Dit doen we in samenwerking met andere welzijnsdiensten.

Vreemdelingen die een asielaanvraag ingediend hebben of ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, kunnen geen leefloon ontvangen maar wel een equivalent leefloon.
De bedragen van dat equivalent leefloon zijn dezelfde als die van het leefloon.

Wie langs komt bij het OCMW krijgt hierover de nodige informatie van onze maatschappelijk assistenten, elke werkdag van 9u tot en met 11u45 of op afspraak.

Contacteer

Hulp aan Integratie

Aanvullende gegevens