Leefloon

Dit recht op maatschappelijke integratie kan bestaan uit een tewerkstelling en/of leefloon, die al dan niet gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Om van dit recht te kunnen genieten, moet je evenwel voldoen aan bijzondere voorwaarden die bij deze wet worden gesteld, zoals je effectieve verblijfplaats in België, meerderjarig zijn, de nationaliteitsvereiste of als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, werkbereid zijn, je rechten laten gelden op sociale uitkeringen (bv. werkloosheids-, ziekte en invaliditeitsuitkering, pensioen), … .

Ben je minder dan 25 jaar, dan bestaat dit recht op maatschappelijke integratie uit tewerkstelling aangepast aan je persoonlijke situatie en mogelijkheden binnen de drie maanden vanaf de datum van je aanvraag, via een arbeidsovereenkomst of een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie dat leidt tot een arbeidsovereenkomst. In afwachting hiervan geniet je een leefloon.

Ook studenten minder dan 25 jaar hebben recht op maatschappelijke integratie. Ben je 25 jaar of ouder, dan bestaat dit recht op maatschappelijke integratie ofwel door toekenning van een leefloon of door tewerkstelling via een arbeidsovereenkomst of een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie dat leidt tot een arbeidsovereenkomst.

De wet inzake het recht op maatschappelijke integratie stelt volgende leeflooncategorieën in:

  • cat.1: samenwonende
  • cat.2: alleenstaande
  • cat.3: samenwonende met gezinslast

Het leefloon per categorie vindt u hier op de website van POD Maatschappelijke integratie, armoedebestrijding, sociale econome en grootstedenbeleid.

Tenslotte wordt er bij toekenning van het leefloon rekening gehouden met je inkomen of het inkomen van de persoon met wie je samenwoont. Als je over een inkomen beschikt, kan dit in mindering worden gebracht van het bedrag van het leefloon.

Indien je evenwel nog vragen hebt of inlichtingen wenst omtrent deze regelgeving, mag je steeds contact opnemen met de maatschappelijk assistenten van Team Intake, elke werkdag van 9u tot en met 11u45 of op afspraak.

Brochure

Een brochure met meer informatie over leefloon kan u hier downloaden.
Een brochure met meer informatie over studenten en leefloon kan u hier downloaden.

Contacteer

Team Integratie

Aanvullende gegevens