Begeleiding - Schuldenproblematiek

Meer en meer mensen worden vandaag de dag geconfronteerd met een toenemende schuldenlast. Onze diensten proberen enerzijds die schuldenproblematiek aan te pakken en anderzijds de mensen te leren om op een verantwoorde wijze met hun beperkte budget om te gaan.

Budgetbegeleiding
Budgetbeheer
Collectieve schuldenregeling
Nieuwe jongerenwebsite Alles over centen

 

Budgetbegeleiding

Dit is een vorm van hulpverlening aan mensen met financiële problemen. Het OCMW poogt deze personen of gezinnen een beter zicht te geven op hun beschikbare financiële middelen.

Het doel van budgetbegeleiding is het inkomen verantwoord leren gebruiken om na verloop van tijd het eigen budget opnieuw zelfstandig te kunnen beheren. Hierbij heb je zelf de verantwoordelijkheid over je rekening, maar spreek je af wat je wanneer betaalt. Het OCMW volgt dit samen met je op. Er wordt ook onderhandeld met de schuldeisers en indien mogelijk wordt er een afbetaalplan opgesteld.

Wie langs komt bij het OCMW krijgt hierover de nodige informatie van onze maatschappelijke assistenten, elke werkdag van 9u tot en met 11u45 of op afspraak.

 


Budgetbeheer

De maatschappelijk werker kan ook optreden als tussenpersoon of bemiddelaar tegenover de schuldeiser(s). Er wordt onderhandeld met schuldeisers en zo mogelijk een afbetaalplan opgesteld. Hierbij geef je het OCMW de volmacht over je rekening. We regelen al je betalingen volgens jouw inkomen. Het OCMW van Eeklo is officieel erkend als schuldbemiddelingsdienst (met erkenningsnr. 14AF/74/04007).

Bijvoorbeeld bij achterstallige gas- en elektriciteitsrekeningen kan een haalbare betalingsregeling worden uitgewerkt. Hierdoor kan afsluiting van gas of elektriciteit worden voorkomen. Voor aardgas en elektriciteit kan daarnaast een gratis brochure "Sociale maatregelen voor wie aardgas en elektriciteit koopt" worden aangevraagd op het groene nummer 0800/3 02 01 of via de website http://www.energiesparen.be/.

Wie langs komt bij het OCMW krijgt hierover de nodige informatie van onze maatschappelijke assistenten, elke werkdag van 9u tot en met 11u45 of op afspraak.

 


Collectieve schuldenregeling

Als er niet meer kan onderhandeld worden met de schuldeisers, omdat de schuldenlast te hoog is of omdat de eventuele afbetalingen niet in verhouding staan tot de intresten en kosten die aangerekend worden, kan de rechtbank ingeschakeld worden.
Op die manier kunnen ook door de schuldeisers ingezette procedures stopgezet worden.

Het OCMW kan hierbij door de rechtbank aangeduid worden als schuldbemiddelaar, die uw inkomsten beheert. Samen proberen we een leefbaar evenwicht te vinden. De lopende vaste kosten worden betaald en we leggen een spaarpotje aan om belastingen, verzekeringen en dergelijke te betalen. Tevens wordt het leefgeld vastgelegd.
Daarna wordt er een voorstel tot minnelijke aanzuiveringsregeling opgemaakt.
Indien de schuldeisers niet akkoord gaan met dit voorstel legt de rechtbank zelf een regeling op (=gerechtelijke aanzuiveringsregeling).

Wie langs komt bij het OCMW krijgt hierover de nodige informatie van onze maatschappelijke assistenten, elke werkdag van 9u tot en met 11u45 of op afspraak.

 


 

Nieuwe jongerenwebsite www.allesovercenten.be

De website allesovercenten.be wil jongeren die met een eigen budget leren omgaan of die op eigen benen zullen staan, bijstaan bij het maken van financiële keuzes. De website biedt hen niet alleen nuttige informatie over het ruime thema “budgetteren / omgaan met geld” maar ook tips die hen kunnen behoeden voor financiële problemen. De website www.allesovercenten.be behandelt een ruime waaier aan geld gerelateerde onderwerpen die gebundeld zijn in volgende rubrieken: werken / alleen wonen / vrije tijd / studeren / shoppen en reclame / computer, gsm en tv / bank, lenen en kopen op afbetaling / vervoer /  verzekering en mutualiteit / schulden.

Deze website bevat ook mogelijkheden tot interactie opdat jongeren via sociale media informatie en ervaringen omtrent het omgaan met geld kunnen delen. Verder laat de website de bezoekers ook toe om een ‘test jezelf’ te doen en kennis te maken met de budgetplanner.”

 


 

 

Contacteer

Team Budgethulpverlening

Websites

Aanvullende gegevens