Traject naar werk

Wanneer je een leefloon of een equivalent leefloon aanvraagt verwacht het OCMW dat je werkbereid bent, tenzij dit omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is. Het OCMW kan je ondersteunen in je zoektocht naar werk.

De arbeidstrajectbegeleider zal je via een intensief, planmatig en stapsgewijs traject naar een  tewerkstelling op de arbeidsmarkt begeleiden. Het traject wordt uitgestippeld rekening houdend met je individuele beperkingen en mogelijkheden. Verschillende middelen kunnen ingezet worden bijvoorbeeld: een opleiding, vrijwilligerswerk, een sociale tewerkstelling bij het OCMW zelf of bij een andere organisatie, een doorverwijzing naar andere diensten, ...

Een specifieke sociale tewerkstellingsmaatregel van het OCMW, is de art. 60 tewerkstelling.  Bij gebruik van deze maatregel kom je in dienst bij het OCMW en wordt je tewerkgesteld binnen de eigen diensten, bij VZW's, bij sociale economie initiatieven of bij een privé werkgever. Deze tewerkstelling is beperkt in tijd, met als doel de nodige werkervaring op te doen.

 Verschillende OCMW's uit het Meetjesland werken hiervoor samen. De arbeidstrajectbegeleiders werken vanuit de Werkwinkel Eeklo.

Contacteer

Team arbeidstrajectbegeleiding

Aanvullende gegevens