Tussenkomst in verblijfskosten van rusthuizen

De verblijfskosten in een rusthuis kunnen hoog oplopen. Wanneer de eigen financiële middelen ontoereikend zijn, kunnen bejaarden die niet langer thuis kunnen blijven wonen of die reeds in een rusthuis verblijven, beroep doen op het OCMW.

Afhankelijk van de financiële situatie of de aard van het probleem kan de financiële hulpverlening geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd van de onderhoudsplichtige kinderen.

Wie langs komt bij het OCMW krijgt hierover de nodige informatie, elke werkdag van 9u tot en met 11u45 of op afspraak.

Aanvullende gegevens