Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

WELKE HULP BIEDEN WIJ?

Huishoudelijke hulp

 • Bereiden van aangepaste en gezonde maaltijden
 • Boodschappen
 • Hulp bij administratie
 • Wassen, strijken en klein naaiwerk
 • In beperkte mate onderhoud van je woning in combinatie met andere huishoudelijke of verzorgende taken


Hygiënische & verzorgende hulp

 • Hulp bij wassen en aankleden
 • Haar- en nagelverzorging
 • Toezicht op de uitvoering van de doktersvoorschriften
 • Hulp bij de maaltijden
 • Hulp bij bewegen en zich verplaatsen


Morele & steungevende hulp

 • Stimuleren van zelfstandigheid en sociale contacten
 • Luisteren en openstaan voor grote en kleine bekommernissen en zorgen
 • Begeleiden bij wandelingen of vrijetijdsbestedingen
 • Begeleiden naar de dokter of het ziekenhuis


PRIJS?

 • Een maatschappelijk werk(st)er zal bij je langskomen voor een sociaal onderzoek
 • Hoeveel de gezinszorg per uur kost, hangt af van je inkomen, gezinstoestand en zorgbehoefte
 • De maatschappelijk werk(st)er berekent de prijs per uur op basis van een wettelijke bijdrageschaal


WERKUREN?

We bieden hulp aan:

 • in blokken van 2 of 4 uur
 • van maandag tot en met vrijdag
 • met een minimum van 2 uur per week


VOOR WIE?

De Dienst Gezinszorg heeft als doel hulp te verlenen aan inwoners van Eeklo (gezinnen, bejaarden, alleenstaanden) die door omstandigheden niet meer voldoende in staat zijn om voor zichzelf of hun huishouding te zorgen.

We geven voorrang aan de maatschappelijk meest kwetsbare personen zoals kansarmen, psychisch zieken, jonge gezinnen, personen met dementie, terminaal zieken en zorgbehoevende bejaarden.


CONTACT

Thuiszorg contacteren

 

 

Aanvullende gegevens